Afgelopen woensdag, op 4 juli, heeft het kandidaatsbestuur voor het 74e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging tijdens de VeldwerkAfterPullenParty in de Grote Catacomben haar constitutie bekendgemaakt. De constitutie is als volgt:

Kandidaats-Praeses: mevr. Eline Leentvaar
Kandidaats-Ab Actis: mevr. Romy Meyer
Kandidaats-Fiscus: dhr. Ruben Bismeijer
Kandidaats-Assessor Primus: dhr. Stan Oerlemans
Kandidaats-Assessor Secundus: dhr. Luc van Dijk
Kandidaats-Assessor Tertius: mevr. Hester Smit

De jaarvergadering zal op 10 september plaatsvinden, waar het volgende bestuur gekozen zal worden. Hier zal bekend worden wie volgend jaar het 74e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging zal vormen.