Assessor Tertius

h.t. Assessor Tertius – Luuk Reudink

De Assessor Tertius zal zich bezighouden met alles wat betrekking heeft op onderwijs. Hiertoe behoren onder andere het leiden van de onderwijscommissie, het bijwonen van dagjes studeren, het organiseren van symposia en het onderhouden van contacten met de aardwetenschappelijke staf. Eveneens zal door hem worden voortgeborduurd op het Student Actief Certificaat (SAC). Dit certificaat is vier jaar geleden ingevoerd en zullen studenten bij hun diploma ontvangen als ze actief zijn geweest naast hun studie. Tevens is de Assessor Tertius de vice-Ab Actis.