BBX-commissie

De BBX-commissie verzorgt elk jaar de Buitenlandse Bedrijven eXcursie (BBX) voor de leden van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. Elk jaar vertrekken we naar een ander land om hier in een aantal steden allerlei bedrijven te bezoeken en kennis te maken met een andere bedrijfscultuur. Dit jaar bestaat de BBX-commissie uit de volgende leden:

Pieter Groot Bramel (Praeses)
Mark Diederen (Ab Actis)
Gavin de Jong (Fiscus)
Merel Swart (Fiscus)
Freek Modderman
Rûna van Tent
Wouter Janssen