WiekEx

De WiekEx (WiekendExcursie) verzorgt elk jaar in het paasweekend een excursie naar het buitenland. Lauwe Schultenbräu, stenen likken, kastelen bekijken en de zuiphoed zijn allemaal fenomenen die hier hun oorsprong vinden dan wel beter uitgewerkt zijn op dit weekend. In 2016-2017 bestaat de WiekEx uit de volgende leden:

Ruben Bismeijer (Praeses)
Cedric Goudswaard (Ab Actis)
Floris Denekamp (Fiscus)
Raf Antwerpen
Joey Mandemaker
Jip Hendriks
Rens Elbertsen
Wybrand van Ellen
Freya Fenwick