Cycling dinner & K-Sjot

Waarde Leden,

Op woensdagavond van lustrumweek 2 (29 september) zullen uw buikjes goed gevuld worden. We organiseren namelijk een cycling dinner! U kunt zich opgeven in duo’s en zo de stad door fietsen om te genieten van heerlijke gerechten. U zult zelf ook een gang voorbereiden bij iemand van uw duo. Hiervoor is het van belang dat deze locatie in Utrecht is en goed bereikbaar is.
Mochten de maatregelen het toelaten dan zal er een feest in K-sjot plaatsvinden. Hierover zult u later nog bericht krijgen. Mocht u graag mee willen doen aan het cycling dinner, schrijf u dan vooral in!

Met stralende groet,
De XVe Lustrum commissie