Eerstejaarsexcursie: Sonnenborgh

Waarde eerstejaars,

Na een geslaagde eerstejaarsactiviteit is het nu alweer bijna tijd voor de eerstejaarsexcursie! Dit jaar gaan we op dinsdag 14 november een bezoekje brengen aan het Universiteitsmuseum Utrecht, reeds gerenoveerd en vol skeletten, fossielen en bijzondere stenen.
We vertrekken om 13:15 op de fiets vanaf de kamer. De excursie is gratis voor iedereen. Schrijf je snel in bij het bestuur op de kamer!

Met rotsvaste groet,

Het 79e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging