Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen

Dear members,

Over een kleine maand gaat het nieuwe collegejaar alweer van start en mogen we de komende eerstejaars begroeten in de introweek. Naast de vele borrels in de introweek zal op de woensdag van de introweek, zoals gewoonlijk, weer de Financiële Vergadering plaatsvinden. Bent u ook zo benieuwd naar hoeveel geld meneer de Primus heeft binnen geharkt dit jaar? Of wilt u graag weten waar we dat geld allemaal aan uit hebben gegeven? Of vindt u het gewoon leuk om te luisteren naar meneer de Fiscus onder het genot van heerlijke hapjes van A.-Z. Baklava? Kom dan vooral langs op de Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen op 7 september 2022 in het oude vertrouwde Otje van 19:00 tot 01:00! Tijdens deze vergadering zal ook de winst van het afgelopen jaar worden verdeeld, dus vergeet niet uw stem te laten horen! Hopelijk tot dan!

Met veerkrachtige groet,

Het 77ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen d.d. 7 september 2022

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 4e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen d.d. 16 mei 2022
 6. Afrekening BAX 2022
 7. Sponsoroverzicht 2021-2022
 8. Jaarafrekening 2021-2022
 9. Balans op 31-08-2022
 10. Winstbesteding 2021-2022
 11. Presentatie Kandidaatsbestuur en Tegenbesturen
  1. Presentatie Kandidaatsbestuur Pronk
  2. Presentatie Tegenbestuur Grimmig
  3. Presentatie Tegenbestuur IDEM
 12. Ledeninspraak
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting