Energy Transition Challenge 2022

AARDWETENSCHAPPEN & DE ENERGIE TRANSITIE

Ervaar jouw rol als aardwetenschapper in de Energie Transitie. Wat komt er zoal kijken bij de ontwikkeling van een Carbon Capture & Storage project, een geothermie project, of een olie veld? Wil jij je begrip van je rol als Aardwetenschapper in de Energie Transitie in Nederland vergroten, schrijf je dan in voor dit 6-weekse project Energy Transition Challenge onder begeleiding van 3 alumni Aardwetenschappen Utrecht.

De cursus is opgezet als een team competitie. Als team krijg je een ondergrondse kaart, een putprofiel en nog wat andere data en wij begeleiden jullie dan op een reis die leidt naar het voorstellen van een ontwikkelingsplan voor deze ondergrondse energie schatten!  Je zal ook veel van elkaar leren omdat tussentijdse resultaten en inzichten van alle teams uitgebreid besproken worden.

Deelname aan de ETC omvat 6 dinsdag middagen (13:30-16:00) college en discussie plus 2 uur per week werk in teamverband. Je ontvangt 3 SAC-punten voor deelname. Jullie zullen kaartlezen, produktie profielen maken, technische en ook niet-technische uitdagingen aanpakken en nadenken over haalbaarheid van deze projecten vanuit zowel technische, economische, en maatschappelijke perspectieven. Ook zullen jullie de bijdrage van deze projecten plaatsen in het kader de energie transitie vraagstukken in Nederland om zo een beeld te krijgen van de omvang van de taken die voor ons allen ligt.

Kortom: leer meer over jouw rol als aardwetenschapper in de Energie Transitie.

 

EARTH SCIENCES & THE ENERGY TRANSITION

Experience your role as an earth scientist in the Energy Transition. What is involved in the development of a Carbon Capture & Storage project, a geothermal project, or an oil field?  If you want to raise your understanding of the role of the Earth Scientist in the Energy Transition in the Netherlands, register for this 6-week project Energy Transition Challenge under the supervision of 3 Earth Science alumni from Utrecht University.

This project is set up as a team competition. As a team, you will receive a subsurface map, a good profile and other data and we will guide you on a journey that leads to proposing a development plan for these underground energy resources!  You will also learn a lot from each other as  interim results and insights from all teams are discussed extensively

Participation in the ETC includes 6 afternoons (13:30-16:00) lecture and discussion plus 2 hours per week of teamwork. You will receive 3 SAC points for participation. You will interpret maps, create production profiles, take on technical and non-technical challenges, and think about the feasibility of these projects from both technical, economic, and social perspectives. You will also place the contribution of these projects in the context of the Energy Transition in the Netherlands in order to get an appreciation of the scope of the tasks that are ahead for all of us.

In short: learn more about your role as an earth scientist in the Energy Transition.

Inschrijven onder aan de pagina!

Scroll down to sign up!