Vergadering

De inspraak van de leden is belangrijk voor een vereniging. Tijdens de Algemene Vergaderingen kunnen de leden hun stem laten horen aan het bestuur. Dit is een moment waar elk lid en reünist welkom is om zijn/haar ideeën te delen en hun vragen kan stellen aan het bestuur. Daarnaast worden er veel financiële stukken besproken tijdens een vergadering.

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging houdt meerdere Algemene Vergaderingen per jaar. Voor het studiejaar 2020/2021 zijn/waren dat:

 • Financiele Vergadering: 10 september 2020
 • Jaarvergadering: 16 september 2020
 • Algemene Vergadering 1:  28 september 2020
 • Algemene Vergadering 2: 30 november 2020
 • Algemene Vergadering 3: 15 februari 2021
 • Halfjaarlijkse Algemene Vergadering: 8 maart 2021
 • Algemene Vergadering 4: 10 mei 2021

Halfjaarlijkse Algemene Vergadering

De HAV komt er al weer snel aan en het belooft weer een belangrijke vergadering te worden. De vergadering zal via Microsoft Teams gaan en begint om 20:00. Er zal veel geld herverdeeld worden van het eerste halfjaar en uw mening is hierbij van groot belang! Hiernaast kunt u ook een lekkere versnapering declareren bij de Fiscus tot een bedrag van €6. Hiervoor hoeft u alleen maar een foto van uw bonnetje naar de Fiscus te mailen naar fiscus@uavonline.nl

Als u zich op tijd inschrijft kunt u ook nog een klein flesje Veldbitter ontvangen om de vergadering zo op traditionele manier af te sluiten. U kunt zich inschrijven via de U.A.V.-website. Tijdens de vergadering worden de de halfjaarlijkse verslagen van de Fiscus, de Primus en van de Ab Actis besproken. Hiernaast zal er ook weer een Ledeninitiatief worden gekozen waar 100 euro naartoe zal gaan.

De financiële stukken zullen voor de vergadering in te zien zijn op de nieuwe website! Voor vragen/opmerkingen kunt u altijd mailen naar praeses@uavonline.nl.

Bekijk hier het sponsoroverzicht:

https://uavonline.nl/index.php/sponsoroverzicht-hav/

Bekijk hier de halfjaarlijkse afrekening:

Bekijk hier de herziene jaarbegroting

Bekijk hier de begroting van de FCE

https://uavonline.nl/index.php/fce-begroting/

 

Voorlopige agenda Halfjaarlijkse Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 08-03-2021

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 15-02-2021
 6. Begroting FCE 2021
 7. Sponsoroverzicht
 8. Halfjaarlijkse afrekening
 9. Herziene jaarbegroting
 10. Halfjaarlijks abactiaalverslag
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

  Vragen en/of opmerkingen?