Onderzoeksstage Royal HaskoningDHV

Wil je je programmeer skills inzitten om inhoudelijke watervraagstukken oplossen? Beschik je over goede Python skills en doe je een opleiding richting hydrologie? Als je deze vragen met ja kunt beantwoorden dan hebben wij bij de adviesgroep Water Management van Royal HaskoningDHV een geweldige stage plek.

 

Wij zijn bezig met het ontwikkelen van een waterbalans voor het wegennet. Hierin willen we de watervraag van het wegennet in beeld brengen en de effecten van klimaatadaptatiemaatregelen hierop aan te geven. Dit is een vervolg op het project klimaat en watervraag stedelijk gebied (zie deze link voor meer informatie, of als je lid bent van NHV in de laatste stromingen. In dit project willen de waterbalans verfijnen naar het wegennet en de aansturing via python laten verlopen. Daarnaast gaan we de waterbalans toegankelijk maken voor een groter publiek (bijvoorbeeld online). Uiteraard begint het onderzoek met een gedegen literatuurstudie naar parameterwaarden voor in de waterbalans!

 

De waterbalans is een krachtige tool om de watervraag en wateroverlast hoeveelheden in beeld te brengen. Met het veranderende klimaat een belangrijk aspect om grip op te krijgen. Hoeveel water wordt er in de toekomst gevraagd van de systemen? Hoeveel water moet er geborgen worden?

 

Klinkt dit klimaatadaptatievraagstuk als een leuke uitdaging en kun je goed programmeren in Python. Dan zoeken wij jou! Je kunt direct beginnen. Neem contact op met Rineke Hulsman (Rineke.hulsman@rhdhv.com) of Wouter Stapel (wouter.stapel@rhdhv.com) voor meer informatie. Interesse? Stuur je motivatie brief, CV en jouw ideeën naar ons.