Beste Ouders/ Verzorgers,

Via deze pagina kunt u of uw zoon/ dochter zich opgeven voor de ouderdag van de studie Aardwetenschappen en de U.A.V.. De ouderdag vindt plaats op zaterdag 11 februari en zal plaatsvinden op Utrecht Science Park. Door deze ouderdag kunt een beter beeld krijgen over de opleiding waar uw zoon/ dochter zich voor heeft ingeschreven. De dag zal bestaan uit verschillende aardwetenschappelijke hoorcolleges en practica van alle richtingen van de studie. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

10:00u Ontvangst met koffie en thee
10:30u Welkomstwoord door het Bestuur van de U.A.V.
10:35u Welkomstwoord door de onderwijsdirecteur Paul Mason
10:45u Geologisch college en Fysisch Geografisch college
11:30u Pauze met koffie en thee
11:45u Practicumrondes 1 en 2
13:15u Veldwerklunch
14:00u Veldwerkcollege
14:30u Pauze met koffie en thee
14:45u Practicumrondes 3 en 4
16:15u Afsluitende borrel

De kosten voor de ouderdag zullen ongeveer 10 euro per persoon bedragen. U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag 22 januari 23:59 uur. U kunt bij het aanmelden aangeven welke practicumrichting u wenst te volgen.

Uiterlijk donderdag 26 januari ontvangt u per e-mail verdere informatie over de dagindeling van de ouderdag.

Wij hopen u te mogen begroeten zaterdag 11 februari!

    Wilt u het geologie of fysische geografie programma volgen?