StudentParticipation-DMB

Waarde leden,

De bachelorvernieuwing is een belangrijk thema binnen onze studie. Om hier de beste keuzes in te maken, is uw input van groot belang. De Studentsparticipation-DMB op 11 mei vanaf 17.00 uur is dan ook HET moment om uw mening te geven! Er is een aantal onderdelen waar met name aandacht aan besteed zal worden. Zo zullen wij de herindeling van het tutoraat bespreken. De tutorgroepen worden kleiner en de taken van de tutor zullen uitgebreid worden. Nog enkele andere onderwerpen zullen behandeld worden en daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf een onderwerp ter discussie stellen.
Uiteraard er na afloop een borrel op de kamer zijn. Wij hopen u allen op 11 mei in BBG 219 te ontvangen!

Met leerzame groet,
De Onderwijscommissie ‘EducaCie’ ‘22/’23