Vergadering

De inspraak van de leden is belangrijk voor een vereniging. Tijdens de Algemene Vergaderingen kunnen de leden hun stem laten horen aan het bestuur. Dit is een moment waar elk lid en reünist welkom is om zijn/haar ideeën te delen en hun vragen kan stellen aan het bestuur. Daarnaast worden er veel financiële stukken besproken tijdens een vergadering.

De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging houdt meerdere Algemene Vergaderingen per jaar. Voor het studiejaar 2020/2021 zijn/waren dat:

 • Financiele Vergadering: 10 september 2020
 • Jaarvergadering: 16 september 2020
 • Algemene Vergadering 1:  28 september 2020
 • Algemene Vergadering 2: 30 november 2020
 • Algemene Vergadering 3: 15 februari 2021
 • Halfjaarlijkse Algemene Vergadering: 8 maart 2021
 • Algemene Vergadering 4: 10 mei 2021
 • Algemene Vergadering 5: 28 juni 2021

Algemene Vergadering 5

Waarde leden,

Een speciale vergadering is in het leven geroepen, een unicum: Algemene Vergadering 5! Als kers op de taart kan deze unieke vergadering zelfs FYSIEK plaatsvinden! Op maandag 28 juni zal deze vergadering in Club Poema gehouden worden van 19:00 tot 22:00. De begrotingen voor de introductie, BAX en het lustrum zullen die avond worden besproken. U kunt zich opgeven via de website. Er is beperkt plek, dus wees er snel bij. De voorlopige agenda voor de vergadering kunt u hiernaast vinden. Hopelijk zien we u bij de vergadering!

Met vooruitstrevende groet,

Simone Visschers

h.t. Praeses der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 5de Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 28-06-2021

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 4de Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 10-05-2021
 6. Begroting BAX 2021
 7. Begroting introductie 2021
 8. Begroting 15e Lustrum
 9. U.A.V.-das
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting