1e Algemene Vergadering
o.l.v. Bestuur Den Engelsen

Waarde leden,

Op woensdag 20 oktober 2021 zal de eerste Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen plaatsvinden op de zolder van het welbefaamde Café Otje! Wilt u graag uw mening laten horen of wilt u luisteren naar wat onze plannen zijn voor komend jaar, schrijf u dan snel in via de U.A.V.-website. Er zijn maar een beperkt aantal plekken!

Met veerkrachtige groet,

Het 77e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 1e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen d.d. 20 oktober 2021

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Visschers d.d. 8 september 2021
 6. Jaaragenda Bestuur Den Engelsen
 7. Sponsoroverzicht Bestuur Den Engelsen
 8. Jaarbegroting Bestuur Den Engelsen
 9. Afrekening introductie
 10. Begroting Lustrumweekend
 11. Vijfjarenplan
 12. Decharge en installatie beschermschijnheilige
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

  Vragen en/of opmerkingen?