Vierde Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen

Waarde leden,

De veldwerken gaan al bijna van start en dat betekent dat ook de 4de Algemene Vergadering er al weer bijna aankomt! Dit is alweer de laatste Algemene Vergadering van dit collegejaar, maar wees niet getreurd want het jaar is nog lang niet voorbij! Er worden belangrijke activiteiten besproken zoals de BAX en de introductieperiode. Het nieuwe zanggenootschap zal haar zangkunsten laten horen om vervolgens hopelijk geïnstalleerd te worden. En als laatst, zal het Kandidaatsbestuur voor het 78ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging zich aan u presenteren! De vergadering zal plaatsvinden op maandag 16 mei van 19:00 tot 01:00 in de Back and Fourth. U kunt zich inschrijven via onderstaand formulier!

Met veerkrachtige groet,

Het 77ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 4de Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen d.d. 16-05-2022

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen Halfjaarlijkse Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Den Engelsen d.d. 30-03-2022
 6. Afrekening WiekEx 2022
 7. Afrekening FCE 2022
 8. Begroting BAX 2022
 9. Begroting Introductieperiode 2022
 10. Vijfjarenplan
 11. Ledeninspraak
 12. Decharge en installatie zanggenootschap
 13. Presentatie Kandidaatsbestuur voor het 78ste Bestuur der U.A.V.
 14. Wat verder ter tafel komt
 15. Rondvraag
 16. Sluiting