Partnership Possibilities

Heeft u als bedrijf interesse om onze verenging te sponsoren? Neem dan contact met ons op via primus@uavonline.nl of bel ons op +31(0)302532019. Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring. Een aantal voorbeelden staat hiernaast vermeld.

Heeft u nog eigen ideeën of wilt u meer informatie ontvangen over sponsormogelijkheden? Via onderstaande gegevens kunt u ons bereiken om samen de mogelijkheden te bespreken.

Contact:

U.A.V. Buys Ballot Gebouw
Princetonplein 5, Kamer 263
3584 CC, Utrecht
Netherlands
T: 030-253 2019
E: Bestuur@uavonline.nl

Adverteren
 • Advertentie in ons verenigingsblad “PanGeo”, dat wordt ontvangen door al onze leden, gerelateerde studieverenigingen, docenten, onderzoekers en donateurs.
 • Adverteren in excursiegidsen zoals Buitenlandse Activiteiten eXursie en Foreign Career Excursion.
 • Adverteren pagina in de Verenigingsalmanak.
 • Advertentie in de ledenmail.
Sponsoring
 • Logo met link op de website.
 • Sponsoring activiteiten.
 • Sponsoring Foreign Career Excursion.
 • Sponsoring wetenschappelijke symposia.
Bedrijfsgerelateerde activiteiten
 • Bedrijfspresentatie op de Universiteit Utrecht.
 • Bedrijfsbezoek voor Aardwetenschappenstudenten aan uw bedrijf.
 • Netwerkborrel.