History

1946

Sinds 1946 bestaat de U.A.V. al, toen onder de naam U.G.V., en het heeft een rijke historie waar binnen de vereniging veel waarde aan wordt gehecht. De Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging is ontstaan uit een fusie tussen de Drift’66 en de Utrechtse Geologen Vereniging (U.G.V.).

1966

Oprichting van Drift ’66 vond plaats in 1966. Een dispuut van V.U.G.S. genaamd 11 en 30 was opgericht op 28 oktober 1949. Door toeval was daar een relatief groot gedeelte fysisch geograaf, en al snel ontsond de behoefte om zich van de sociaal geografen te ontdoen en een eigen dispuut op te richten. In 1966 gebeurde dat dan ook, en onder leiding van Sjef IJzermans, Marjan Uijterwijck en Ed Weiss werd aangekondigd dat Drift ’66 werd opgericht.

1983

De in 1933 Leidse Geologen Vereniging (L.G.V.) werd door landelijke reorganisatie van de Aardwetenschappen studies verplaatst naar Utrecht. Hier voegde de L.G.V. zich bij de reeds aanwezige U.G.V.

1996

In 1996 splitste de Drift’66 zich af van de V.U.G.S. als dispuut en werd een zelfstandige vereniging.

2012

Tijdens de fusievergadering in de Senaatzaal van het Academiegebouw op 12 september 2012 werd ceremonieel de U.A.V. opgericht als fusievereniging tussen Drift ’66 en U.G.V.