Gedragscode

De gedragscode omvat de opgestelde richtlijnen over het gewenste gedrag binnen de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (hierna: U.A.V. of de vereniging).

Binnen de U.A.V. willen wij dat elk lid zich op diens gemak voelt en met plezier diens tijd bij de vereniging kan beleven, ongeacht gender, culturele achtergrond, religie, seksuele voorkeur of andere zaken die onderdeel zijn van onze identiteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging, staan in deze gedragscode regels die wij in de praktijk willen naleven en uitdragen.

Via onderstaande link krijgt u toegang tot de gedragscode:

Gedragscode U.A.V

Voor vragen kunt u mailen naar praeses@uavonline.nl