Peter Bijl: Oceanographic consequences of evolving Southern Ocean gateways

Dear members,

Not more than a week ago, Ruud Schotting gave an amazing lecture about disastrous water management. Now it’s time for Peter Bijl to broaden our knowledge about Ocean Gateways!

This lecture will be held on Friday the 22th of October in Ruppert D at 17:00. You can register at the U.A.V.-website.

See you then!

 

Dear members,

Niet langer dan een week geleden gaf Ruud Schotting een geweldige lezing over rampzalig water maganement. Nu is het tijd voor Peter Bijl om onze kennis te verbreden over oceaanstraten!

 

De lezing zal vrijdag 22 oktober plaatsvinden om 17:00 in Ruppert D. U kunt zich aanmelden via de U.A.V.-website.

See you then!

 

Met veerkrachtige groet,

Het 77e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging