Groenholland Geo Energie Systems

Al ruim 25 jaar is Groenholland actief op het gebied van ondiepe bodemenergie. Gedurende deze periode is het bedrijf zowel nationaal als internationaal uitgegroeid tot een toonaangevende partij met als specialisatie “gesloten bodemenergiesystemen”.

In Nederland werkt Groenholland voor zowel commerciële partijen als voor overheden, met name gemeenten. Veelal betreft het de technische haalbaarheid en beleidsondersteunend onderzoek zoals de langjarige efficiëntie van bodemenergiesystemen of het op grotere schaal of wijkniveau toepassen van bodemenergie.

Als medewerker van Groenholland doe je veel interferentiestudies, ontwerp van bodemenergiesystemen en modelwerk met thermisch/hydraulische effecten. Ook verzorgt Groenholland opleidingscursussen. Bij interesse kan contact worden opgenomen worden door te bellen naar Guus van Gelder (020-6159050).