Vacature Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant - Vergunningverlener Grondwater

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT ZOEKT

Vergunningverlener Grondwater

met aandacht voor bescherming en bodemenergie

Grondwater verdient onze zorg, voldoende en schoon grondwater is van levensbelang voor mens, dier en plant. In Noord-Brabant is het de bron voor ons drinkwater, tegelijkertijd is grondwater ook één van de antwoorden in de energietransitie. Identificeer je jezelf met deze opgave? Spreekt het je aan het belang van grondwater een plaats te geven binnen de verschillende maatschappelijke thema’s gezondheid, klimaatadaptatie, economie en duurzaamheid? Heb je interesse in de ontwikkeling van bodemenergie en het werken in een team aan een adequaat en robuust watersysteem met de partners in het gebied? Heb je affiniteit met vergunningverlening en word je enthousiast om samen met partijen een proces tot een goed einde te brengen, dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?

Als Vergunningverlener Grondwater ben je belast met de behandeling van de aanvragen voor  grondwateronttrekkingen, open bodemenergiesystemen en het toetsen van meldingen voor de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant (onderdeel grondwater). Ook sta je straks aan de lat voor het thema grondwater bij invoering van de Omgevingswet. Je voert (voor-)overleg met de initiatiefnemers van deze projecten en je borgt de zorgvuldigheid die nodig is in het kader van de Awb-procedures, de Waterwet en m.e.r.-beoordelingen. Je houdt rekening met de belangen van ruimtelijke ordening, water, natuur(ontwikkeling), bodem en die van de initiatiefnemer en omwonenden. Samen met de toezichthouder borg je het monitoringstraject bij de vergunningen Waterwet, waaronder het beoordelen van de Plannen van Aanpak en evaluatieonderzoeken. Een goede afstemming met adviseurs uit de betrokken beleidsvelden is daarbij van groot belang. De vergunningverlener overlegt met juristen, toezichthouders, specialisten en andere overheden om tot een goed gewogen besluit te komen. Als vergunningverlener ben je ook een goede gesprekspartner voor initiatiefnemers zoals adviesbureaus, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en (semi-)overheden. Je kunt de uitvoeringstechnische en beleidsmatige aspecten snel beoordelen. Als vergunningverlener breng je expertise in bij water-gerelateerde projecten.

Wat doet de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)?

De ODZOB is één van de 29 omgevingsdiensten in Nederland. De Omgevingsdiensten zijn opgericht in 2013 o.a. naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de brand in het Hemeltje in Volendam en de ramp in Moerdijk. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van omgevingsrecht moest slimmer. Onze opgave is dan ook het zorgen voor een veilige en gezonde, fysieke leefomgeving. Dit doen we dagelijks door in balans, samen met onze ketenpartners (zoals de Veiligheidsregio’s), 21 gemeenten en de provincie Noord-Brabant hier aan te werken.

Werken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Wij zijn een club van “doeners”. Dagelijks werken we met enorme betrokkenheid aan veiligheid en gezondheid. Bij ons werken ruim 240 medewerkers, met uiteenlopende specialismen. Gevaarlijke stoffen bij bedrijven, asbestsanering, bouwvergunningen, welstand en monumenten, bodemverontreiniging, ontgrondingen en zwemwatercontroles, vormen maar een kleine dwarsdoorsnede van waar we ons mee bezig houden.

Samenwerken is bij ons van groot belang. Er is een informele werksfeer waarin collega’s elkaar snel kunnen vinden én leren kennen. Collega’s zijn behulpzaam en staan voor elkaar klaar. Het open en flexibele kantoorconcept draagt daar zeker aan bij. We werken zoveel mogelijk digitaal én locatie- en tijdsonafhankelijk. Hierdoor heb je als collega een hoop vrijheid, wij geloven dat mensen die eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en daar ook naar handelen. Door te doen waar je goed in bent én wat je leuk vindt, kun je iedere dag het beste uit jezelf en je werk halen.

De ideale collega

heeft een milieutechnische of aanverwante opleiding;

– beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau;

– heeft affiniteit met water, natuur en milieu;

– heeft affiniteit met open bodemenergiesystemen;

– heeft kennis van actuele wet- en regelgeving op gebied van water, natuur en milieu;

– heeft goede communicatieve vaardigheden;

– is een enthousiaste en energieke teamplayer;

– treedt doelgericht en daadkrachtig op.

Wat bieden wij

Het betreft een veelzijdige functie voor 1 jaar, met bij een goed functioneren automatisch omzetting in een vaste aanstelling. De functie is op basis van minimaal 32 uur per week. Je werkt in een dynamische en ambitieuze overheidsomgeving. Het salaris bedraagt (afhankelijk van opleiding en ervaring) maximaal € 4.671,- bruto per maand (schaal 10) voor een fulltime dienstverband. Daarnaast bouw je maandelijks een vrij opneembaar Individueel Keuzebudget op van 17,05% van je bruto maandsalaris. Ook bieden we je een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer weten

Wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Marc Maessen Vergunningverlener grondwater, telefoon 088-3690458.

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Mark Rijnders, HR adviseur, telefoon 088 – 3690322.

Solliciteren

Interesse? Solliciteer dan via www.werkeninzuidoostbrabant.nl