Reünisten

De reünisten zijn leden die niet langer de opleiding Aardwetenschappen volgen, maar nog graag betrokken willen blijven bij de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. De reünisten ontvangen het verenigingsblad de Pangeo en de reünistenbrief. Daarnaast kunnen zij zich opgeven voor de activiteiten en kunnen plaatsnemen in commissies bij de U.A.V.

Reünistenactiviteit studiejaar 2022-2023

Speciaal voor de reünisten wordt er een reünistenactiviteit georganiseerd eens per jaar. Dit studiejaar zal er een borrel plaatsvinden.