Bestuur Schroevers

The 79th U.A.V. Board

Chair

Vianne Schroevers

The Chair is responsible for the study association and ensures that everything goes according to plan, both within the association and within the board.

Mijn naam is Vianne. Ik ben 22 jaar oud en 5e jaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie Praeses binnen het bestuur vervullen. Ik heb ontzettend veel zin in mijn bestuursjaar en samen met mijn bestuur ga ik er iets moois van maken!
Commissioner of External Affairs

Gijs C. P. Glastra

The Commissioner of External Affairs maintains all external contacts of the association concerning partners and sponsors. Planning career-related activities and the book sales are also part of his duty.

Hoi! Ik ben Gijs en dit jaar vervul ik de taak van Assessor Primus bij de U.A.V. Ik ben 24 jaar oud en 6e jaars aardwetenschappen student. Komend jaar ga ik in contact zijn met bedrijven om bedrijfspresentaties en -bezoeken te organiseren! Hopelijk zie ik je snel op een activiteit of op de U.A.V.-kamer!
Secretary

Meya Kersten

The Secretary is in charge of the communication within the association. The secretary is responsible for the agenda, memberships, and communication with internal and external parties.

Hey! Mijn naam is Meya en ik ben 22 jaar oud. Tijdens mijn vijfdejaar als aardwetenschapper mag ik de functie Ab Actis vervullen binnen de U.A.V. Ik heb erg veel zin in dit jaar en ik hoop jullie tegen te komen op activiteiten of op de kamer!
Commissioner of Internal Affairs

Jade M. Hermkens

The Commissioner of Internal Affairs arranges the internal contacts within the association. He helps the committees and organises all sorts of social activities, like social drinks and parties. He is also in charge of the provision of the UAV-room for the members.

Hoi ik ben Jade en ik zal dit jaar de functie Assessor Secundus van de U.A.V. vervullen. Ik ben 22 jaar en zit in mijn derde jaar van Aardwetenschappen. Ik ben altijd in voor een praatje of een borrel en hoop u gauw te zien bij een van onze vele activiteiten!
Treasurer

Cas van Gastel

The Treasurer deals with the financial aspect of the association. Financial matters concerning the association such as the contribution and the accounting for activities are his responsibilty.

Mijn naam is Cas. Ik ben momenteel 21 jaar oud en derdejaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie van fiscus binnen de U.A.V. vervullen. Dit betekent dat ik me bezig zal houden met alle geldzaken.
Commissioner of Education

Stella van Hoogstraaten

The Commissioner of Education is focused on the education-related part of the association. The Commissioner of Education is responsible for the association's tutoring network, for organizing lectures, symposia and the SAC-certificate.

Hey! Ik ben Stella en zal dit jaar de functie van Assessor Tertius vervullen. Ik ben 21 jaar oud en vierdejaars aardwetenschapper. Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en hoop jullie vaak te mogen verwelkomen op de kamer en op activiteiten!