Halfjaarlijkse Algemene Vergadering

Dear members,

Over twee weken is het weer tijd voor de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering. Er zullen veel belangrijke zaken besproken worden, onder andere het sponsoroverzicht, de herziene jaarbegroting en het halfjaarlijks Abactiaalverslag. Bent u benieuwd hoe de financiën van de U.A.V. er voor staan? Kom dan op woensdag 15 maart om 20:00 langs in Café Otje!

With driven regards,

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen

 

Voorlopige agenda Halfjaarlijkse Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 15 maart 2023

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 13 februari 2023
 6. Sponsoroverzicht
 7. Decharge Pedel
 8. Halfjaarlijkse afrekening
 9. Herziene jaarbegroting
 10. Halfjaarlijks Abactiaalverslag
 11. Ledeninspraak
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting