Halfjaarlijkse Algemene Vergadering

Waarde leden,

Over twee weken is het weer tijd voor de Halfjaarlijkse Algemene Vergadering. Er zullen veel belangrijke zaken besproken worden, onder andere het sponsoroverzicht, de herziene jaarbegroting en het halfjaarlijks Abactiaalverslag. Bent u benieuwd hoe de financiën van de U.A.V. er voor staan? Kom dan op woensdag 20 maart om 20:00 langs bij Unitas S.R.!

Met rotsvaste groet,

Het 79e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

 

Voorlopige agenda Halfjaarlijkse Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Schroevers d.d. 20 maart 2024

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Schroevers d.d. 19 februari 2024
 6. Sponsoroverzicht
 7. Halfjaarlijkse afrekening
 8. Decharge Pedel
 9. Balans
 10. Herziene jaarbegroting
 11. Halfjaarlijks Abactiaalverslag
 12. Ledeninspraak
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting