Ereleden

In de geschiedenis van de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging zijn er een aantal mensen zeer belangrijk geweest voor de loop van de vereniging. Trots zijn wij op hen, die gedurende alle jaren tot erelid der U.G.V., Drift ’66 en U.A.V. zijn benoemd.

U.G.V.:

 • Prof. dr. ir. J.I.J.M. Schmutzer †
 • Prof. dr. L.M.R. Rutten†
 • Prof. dr. ir. F.A. Vening Meinesz †
 • Prof. dr. L. Vonderschmitt †
 • Prof. dr. T. Raven †
 • Prof. dr. G.H.R. von Koeningswald †
 • Prof. dr. ir. R.W. van Bemmelen †
 • Prof. dr. R.C. Moore †
 • J.H.M. van Dijk †
 • Prof. dr. M.G. Rutten †
 • Drs. G. Milius †
 • P. Balemans †
 • Dr. J.W.C.M. van der Sijp †
 • J. de Winter †
 • Th.J. Dekkers
 • Dr. G.F.W. Herngreen
 • Mw. drs. P.F. de Bruijn
 • Drs. B.J. Westerop
 • Prof. dr. R.D. Schuiling †
 • J.C. de Ruijter
 • C.M. van Bemmel
 • C.A. Bosboom
 • Dr. W.A. van Wamel
 • Prof. dr. B.H.W.S. de Jong
 • Prof. dr. ir. R.J. Schotting
Drift ’66:

 • Drs. S. IJzermans
 • Drs. R.J. de Boer
 • Prof. dr. P.G.E.F. Augustinus
U.A.V.:

 • M.S. Heijnen