U.G.D.D. Saxifraga

Het Utrechts Geologisch Dames Dispuut Saxifraga, opgericht op 4 maart 1987, is het oudste dispuut dat de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging rijk is. Saxifraga stelde zich oorspronkelijk ten doel om het onderlinge contact tussen vrouwelijke studenten aan het Instituut voor Aardwetenschappen te bevorderen. Deze vereniging van vrouwen groeide al snel uit tot een actief dispuut met trouwe leden. Het dispuut bestaat op dit moment uit 25 actieve leden.

Meerdere keren per maand komen de dames bijeen om samen te eten en te borrelen. Zo zijn we vaak te vinden in onze stamkroeg en wordt er voor ieder U.A.V.-feest samen gegeten en geborreld. Ook buitenom borrels staat U.G.D.D. Saxifraga voor gezelligheid. Zo gaan wij ieder jaar op weekend, organiseren we vele uiteenlopende activiteiten en vieren we meerdere feestdagen met elkaar. Naast de gezelligheid binnen Saxifraga vinden er ook activiteiten plaats met de andere disputen van de U.A.V. en met de disputen van zusterverenigingen. Het oudste en mooiste dispuut dat de U.A.V. rijk is, bruist altijd!

Het 38e bestuur van U.G.D.D. Saxifraga heeft zich als volgt geconstitueerd:

Mej.      Myrthe Mulder                      Praeses
Mej.      Pien Hendriks                        ab Actis
Mej.      Gabriela van der Vlist           Fiscus