U.G.D.D. Saxifraga

Het Utrechts Geologisch Dames Dispuut Saxifraga, opgericht op 4 maart 1987, is het oudste dispuut dat de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging rijk is. Saxifraga stelde zich oorspronkelijk ten doel om het onderlinge contact tussen vrouwelijke studenten aan het Instituut voor Aardwetenschappen te bevorderen. Deze vereniging van vrouwen groeide al snel uit tot een actief dispuut met trouwe leden. Het dispuut bestaat op dit moment uit 25 actieve leden.

Maandelijks komen de dames bijeen om wetenswaardige verhalen uit te wisselen tijdens een diner, borrel of lunch. Ook buiten de maandelijkse activiteit staat U.G.D.D. Saxifraga voor gezelligheid. Zo gaan wij ieder jaar op weekend, wordt er sinterklaas gevierd en voor ieder U.A.V.-feest wordt er samen gegeten en geborreld. Naast de gezelligheid binnen Saxifraga vinden er ook diners plaats met andere disputen van zusterverenigingen. Zoals u leest, het oudste en mooiste dispuut der U.A.V. bruist nog steeds.

Het 36e bestuur van U.G.D.D. Saxifraga heeft zich als volgt geconstitueerd:

Mej.      Anke van Grieken         Praeses
Mej.      Marlene Masselink       ab Actis
Mej.      Pien Hendriks               Fiscus