SAC

Wat is het?
Het Studie Actief Certificaat (SAC) is een uniek certificaat, waarin met een puntensysteem wordt bijgehouden hoe actief studenten zijn geweest buiten het curriculum van hun eigen opleiding, maar binnen de universiteit (extracurriculaire activiteiten). Hierbij moet u denken aan punten voor commissiewerk, deelname in raden, bijwonen van symposia, lezingen en deelname aan bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken. Het gaat hierbij om ‘SAC-punten’, niet te verwarren met normale studiepunten (ECTS). Niet alle extracurriculaire activiteiten zijn SAC-punten waard. Welke dat wel zijn, kunt u hieronder vinden. Bij twijfel, raadpleeg de Assessor Tertius (tertius@uavonline.nl). De Tertius zal ook degene zijn die de SAC-punten bijhoudt.

Waarom is het ingevoerd?
Het SAC is bedoeld voor studenten die hebben laten zien meer te doen dan alleen studeren. Hiermee heb je een groot voordeel bij sollicitaties. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen in het bezit van een universitair diploma en het SAC is een manier om uzelf te onderscheiden. De student krijgt het SAC uitgereikt nadat hij/zij het bachelor- of masterdiploma heeft behaald en wordt door de opleiding ondertekend. Zodoende kan iedere student een certificaat krijgen, ook al gaat hij/zij een masteropleiding buiten Aardwetenschappen volgen.

Waar krijg je SAC-punten voor?
Het certificaat is opgedeeld in drie verschillende groepen extracurriculaire activiteiten: commissies, studiegerelateerde activiteiten en beroepsoriënterende activiteiten. Om het certificaat uitgereikt te krijgen, moet de student minimaal 6 punten bij ‘Commissies’ hebben behaald, 10 punten bij ‘Studiegerelateerde activiteiten’ en 10 punten bij ‘Beroepsoriënterende activiteiten’. U kunt ook SAC-punten krijgen voor lezingen, excursies, symposia, etc. van externe organisaties. Om deze activiteiten mee te laten tellen, kunt u als bewijs van deelname een programmaboekje of een deelnemerscertificaat inleveren bij de Assessor Tertius. Het certificaat wordt bij de diploma-uitreiking uitgereikt als de student het minimum aantal punten van 26 heeft behaald.

1| Commissies

*Dit zijn zowel commissies van de studievereniging, als commissies en raden buiten de vereniging, maar binnen de faculteit.

Commissies en raden* Aantal punten per jaar
Introductie Commissie 4
Lustrum Commissie 4
FCE Commissie 4
Dies Commissie 2
C.R.U. 3
APEx Commissie 2
Almanak Commissie 3
Overige Commissies 1
U.A.V. Bestuur 8
Faculteitsbestuur 4
Faculteitsraad 3
Opleidingsbestuur 3
Opleidingscommissie 2
RvA 2
KasCo 2
AcCU 2
Bestuur dispuut 1

 

2 | Studiegerelateerde activiteiten:

Activiteit* Aantal punten per keer 
Symposia 3 (halve dag = 2)
Lezingen 1
(Vakgerelateerde) excursies en cursussen 2
Mentorschap Ardennen veldwerk 4

*Naast punten die studenten kunnen halen met commissiewerk en/of raden, moet men ook deelnemen aan studiegerelateerde activiteiten die zowel door de vereniging zelf als door het Departement Aardwetenschappen en het Departement Fysische Geografie aangeboden worden.

3 | Beroepsoriënterende activiteiten:

Activiteit* Aantal punten per keer  
Bedrijfspresentatie 1
Bedrijfsbezoek en -workshop 2
Alumni lezingen 1
FCE 3

*Ook beroepsoriënterende activiteiten worden georganiseerd door zowel de studievereninging als het Departement Aardwetenschappen en het departement Fysische Geografie.