Tentamenbank

Welkom op de tentamenbank van de U.A.V. Hier kunt u vele tentamens vinden voor de studie Aardwetenschappen, om u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw tentamen. Heeft u nog een tentamen dat nog niet in onze tentamenbank zit? Gelieve deze dan in te leveren op de U.A.V.-kamer of mail ze naar bestuur@uavonline.nl. Zo blijft de tentamenbank up to date.

Eerstejaars tentamens
Tweedejaars tentamens
Derdejaars tentamens
Master tentamens