Utrechtse Geologen Vereniging

Het U.G.V.-lied:

(wijze: Klokke Roelandt)

In 1946 is de U.G.V. opgericht. Dit was ter ere van het eerste N.G.M.S.O.-congres (Nederlandse Geologische en Mijnbouwkundige Studenten Organisatie). In Leiden en Delft bestond reeds een organisatie voor studenten geologie en mijnbouwkunde, echter in Utrecht was er nog geen. Volgens de heer van der Sijp, Erelid der U.G.V., was de U.G.V. in die tijd een “wat los gestructureerde gezelligheidsclub”. De contributie bedroeg fl 3,-  per persoon per jaar.

In de loop van de jaren zijn de U.G.V. en haar tradities steeds verder gegroeid. Zo werd in 1951 het eerste Sinte Barbarafeest georganiseerd. Sinte Barbara is de beschermvrouwe van de gevaarlijke beroepen, waaronder de mijnbouwers en de geologen. Traditiegetrouw wordt het feest vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. Deze boerenkoolmaaltijd liep ooit uit op een grote gooi- en smijtpartij, waarbij de aanwezige tafels dienden als barricade. Aansluitend op het diner wordt nog steeds ieder jaar rond 4 december, de officiele datum voor de Barbaraviering, het Barbarafeest gevierd.

Een andere traditie die in de loop der jaren is ontstaan, is bijvoorbeeld de roeitocht door de eerstejaars studenten tijdens de introductieweek. Oorspronkelijk moesten zij tijdens die roeitocht een ware ontgroening doormaken waar menig Utrechtenaar nog met een grijns aan terugdenkt: ook hier bleken de geologen het betere gooi en smijtwerk met voedzame of rottende etenswaren niet te schuwen.

Op de laatste algemene vergadering van de U.G.V. is in café Jan de Winter is besloten om te fuseren met Drift ’66 vanaf het het academische jaar 2012-2013.

IN ‘T VRIJE VELD, DOOR ZON GEKWELD
VORST EEN GEOLOOG DE AARDE.
DOOR GEVAREN GEPLAAGD, DOCH ONVERSAAGD,
BIDT HIJ TOT BARBARA: “BEWAAR ME”.
EN DAN HIJ ZINGT,
EN PLOTSKLAPS KLINKT
ZIJN GOUDEN STEMME DOOR DE BERGEN:
” ‘K BEN GEOLOOG, MINNAAR DER AARDE.
LAAT MIJ VAN HAAR KENNIS VERGAREN.
‘K KOM UIT UTRECHT, ‘K DEEL U MEE:
TROTS EN TROUW LID DER UGV.”