Drift '66

Het begon allemaal in 1908, bij de oprichting van het Geografisch Instituut. Vanaf dat jaar is Geografisch onderwijs in Utrecht een feit. Toch heeft het nog tot 1922 geduurd voor de geografiestudenten zichzelf gingen organiseren. Op 13 oktober dat jaar werd de Utrechtse Club voor Aardrijkskunde opgericht, wat later de V.U.G.S zou worden. De V.U.G.S was opgericht om de wetenschappelijke kennis van geografen te vergroten en een netwerk te zijn voor na de studie. In de jaren ’50 en begin jaren ’60 ontstonden binnen de V.U.G.S. de disputen. Als nieuw lid werd je ingedeeld in één van die disputen, waardoor er een goede menging was tussen de fysische en de sociaal geografen.

Eén van die disputen was 11 en 30, opgericht op 28 oktober 1949. Door toeval was daar een relatief groot gedeelte fysisch geograaf, en al snel ontstond de behoefte om zich van de sociaal geografen te ontdoen en een eigen dispuut op te richten. In 1966 gebeurde dat dan ook, en onder leiding van Sjef IJzermans, Marjan Uijterwijck en Ed Weiss werd aangekondigd dat Drift ’66 werd opgericht.

De V.U.G.S. was aanvankelijk niet blij met de splitsing binnen zijn gelederen, maar het was de jaren ’60 – verandering zat in de lucht – en democratisering was het toverwoord. Sjef IJzermans heeft met een redevoering tijdens een algemene ledenvergadering de V.U.G.S. weten te overtuigen dat een fysisch geografendispuut wenselijk was.

In het studiejaar 1967-1968 staat Drift ’66 vermeld in de studiegids als officieel dispuut van de V.U.G.S. De voornaamste activiteit in die begin jaren was sherry drinken, onderwijl luisterend naar veldwerklezingen van net of net niet afgestudeerde fysisch geografen. Maar Drift ’66 bleef groeien, en met steeds meer leden kwamen er ook steeds meer activiteiten bij, en in de jaren ’70 stond de Drift zelfs los van de V.U.G.S.. De andere V.U.G.S.-disputen verdwenen door desinteresse van de leden, maar de Drift bleef doorbestaan, ter nauwer nood.

In 1977 is door de lustrumcommissie vastgesteld dat de Drift in coma ligt. In 1981 is Drift ’66 dan ook weer door financiële problemen gedwongen met de V.U.G.S., samen te gaan als bijzonder dispuut. De jaren die daarop volgen zijn jaren van voorspoed voor Drift ’66, en door het groeiende ledenaantal wordt het onhoudbaar om speciaal dispuut van de V.U.G.S. te blijven. In april 1992 wordt er dan ook voor een reorganisatie gekozen. Er komt een overkoepelende vereniging, V.U.G.S. 22 en twee afdelingen, Drift’66 en VUGS. Studenten worden of lid van Drift ’66 of van VUGS. Lid worden van V.U.G.S. 22 is niet mogelijk.

In 1996 werd Drift ’66 een zelfstandige vereniging, omdat de band tussen de fysische en sociaal geografen steeds minder gevoeld werd en V.U.G.S. 22 niet makkelijk te linken was aan Drift ’66. In 2000 kwam er een nieuwe uitdaging voor de fysisch geografen. De zelfstandige studie Fysische Geografie werd namelijk opgeheven en onder de nieuwe studie Aardwetenschappen voortgezet als afstudeerrichting. Dit betekende dat niet in het eerste jaar al voor Fysische Geografie gekozen werd en er samengewerkt moest worden met de Utrechtse Geologen Vereniging om het ook de nieuwe studenten naar de zin te maken.

In 2010 ontstond het eerste dispuut van Drift ’66: A.-Z. Baklava. Dit dispuut bestond uit leden met een voorliefde voor koken en bakken. Vanaf dat moment werd Drift ’66 regelmatig van smakelijke hapjes voorzien. Onder andere een pannenkoekeneetwedstrijd (“het Pannenkoekenfest”) behoorde tot één van de grootste activiteiten van Drift ’66.
Per 1 september 2012 is Drift ’66 gefuseerd met de Utrechtse Geologen Vereniging tot de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging. In het collegejaar 2010-2011 is bestuur Omega begonnen met het opzetten van de fusie. Bestuur SYZYGY nam het daaropvolgende jaar het stokje over om de fusie af te ronden. Dit zou het laatste jaar worden van Drift ’66 en dit werd dan ook groots afgesloten met onder andere het 9e lustrum. Een gala in de domtoren en een heuse reünie, waarop alle (oud-)leden de kans kregen om met Sjef IJzermans te babbelen, behoorden tot de activiteiten. Gedurende dit jaar ontstond het tweede dispuut van Drift ’66: de Speleologen. Binnen dit dispuut is er plek voor leden met interesse voor Role Playing Games en Trading Card Games.

Onder leiding van Tim Schuring, Jasper Leuven, Inge Phernambucq, Willem-Bart Bartels, Rick Verberne en Rick Seldenrijk is er op 9 mei 2012 tijdens de Algemene Vergadering vóór de fusie gestemd. Het laatste jaar van Drift ’66 werd knallend afgesloten met een 66 uur durend feest in juni 2012 en een prachtige tocht naar de Poolcirkel in juli 2012.