Bestuur Schroevers

Het 79e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Praeses

Vianne Schroevers

De Praeses vervult de voorzittersrol binnen de vereniging. De Praeses is de hoofdverantwoordelijke voor de vereniging en zorgt ervoor dat alles goed verloopt zowel binnen het bestuur als binnen de vereniging.

Mijn naam is Vianne. Ik ben 22 jaar oud en 5e jaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie Praeses binnen het bestuur vervullen. Ik heb ontzettend veel zin in mijn bestuursjaar en samen met mijn bestuur ga ik er iets moois van maken!
Assessor Primus

Gijs C. P. Glastra

De Assessor Primus heeft de taak van het onderhouden van alle externe contacten van de vereniging. Taken die de primus onder andere ook heeft, zijn het onderhouden van de contracten met bedrijven, het plannen van bedrijfsgerelateerde activiteiten en de boekverkoop.

Hoi! Ik ben Gijs en dit jaar vervul ik de taak van Assessor Primus bij de U.A.V. Ik ben 24 jaar oud en 6e jaars aardwetenschappen student. Komend jaar ga ik in contact zijn met bedrijven om bedrijfspresentaties en -bezoeken te organiseren! Hopelijk zie ik je snel op een activiteit of op de U.A.V.-kamer!
Ab Actis

Meya Kersten

De Ab Actis gaat over de communicatie binnen de vereniging. De Ab Actis is verantwoordelijk voor dingen als het bijhouden van het ledenbestand, communicatie met interne en externe partijen en het bijhouden van de agenda.

Hey! Mijn naam is Meya en ik ben 22 jaar oud. Tijdens mijn vijfdejaar als aardwetenschapper mag ik de functie Ab Actis vervullen binnen de U.A.V. Ik heb erg veel zin in dit jaar en ik hoop jullie tegen te komen op activiteiten of op de kamer!
Assessor Secundus

Jade M. Hermkens

De Assessor Secundus gaat over de interne contacten binnen de vereniging. De organisatie rondom commissies en activiteiten, het organiseren en klaarzetten van borrels en feesten, en de bevoorrading van de U.A.V.-kamer voor de leden, vallen onder het takenpakket van de Secundus.

Hoi ik ben Jade en ik zal dit jaar de functie Assessor Secundus van de U.A.V. vervullen. Ik ben 22 jaar en zit in mijn derde jaar van Aardwetenschappen. Ik ben altijd in voor een praatje of een borrel en hoop u gauw te zien bij een van onze vele activiteiten!
Fiscus

Cas van Gastel

De Fiscus gaat over het financiële aspect van de vereniging. Financiële zaken omtrent de vereniging zoals de contributie, begrotingen voor activiteiten/reizen en de boekhouding zijn de verantwoordelijkheid van de Fiscus.

Mijn naam is Cas. Ik ben momenteel 21 jaar oud en derdejaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie van fiscus binnen de U.A.V. vervullen. Dit betekent dat ik me bezig zal houden met alle geldzaken.
Assessor Tertius

Stella van Hoogstraaten

De Assessor Tertius gaat over het onderwijs gerelateerde deel van de vereniging. De Tertius is verantwoordelijk voor het bijlesnetwerk van de vereniging, het organiseren van lezingen, symposia en het SAC certificaat.

Hey! Ik ben Stella en zal dit jaar de functie van Assessor Tertius vervullen. Ik ben 21 jaar oud en vierdejaars aardwetenschapper. Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en hoop jullie vaak te mogen verwelkomen op de kamer en op activiteiten!