Bestuur Pronk

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Praeses

Dexter A.J.A. Pronk

De Praeses vervult de voorzittersrol binnen de vereniging. De Praeses is de hoofdverantwoordelijke voor de vereniging en zorgt ervoor dat alles goed verloopt zowel binnen het bestuur als binnen de vereniging.

Mijn naam is Dexter Pronk. Ik ben 23 jaar oud en 5e jaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie Praeses binnen het bestuur vervullen. Ik heb een brede interesse, maar ik neig naar de richting fysische geografie en vind het erg leuk om te programmeren en om met software bezig te zijn. In mijn vrije tijd ga ik graag sporten, koken of genieten van mijn vrienden. Ik heb ontzettend veel zin in mijn bestuursjaar en samen met mijn bestuur ga ik er iets moois van maken!
Assessor Primus

Elena J.L. Gianotten

De Assessor Primus heeft de taak van het onderhouden van alle externe contacten van de vereniging. Taken die de primus onder andere ook heeft, zijn het onderhouden van de contracten met bedrijven, het plannen van bedrijfsgerelateerde activiteiten en de boekverkoop.

Hoi! Ik ben Elena en dit jaar vervul ik de taak van Assessor Primus bij de U.A.V. Ik ben 21 jaar oud en 4e jaars aardwetenschappen student. Komend jaar ga ik veel in contact zijn met bedrijven om interessante bedrijfspresentaties en -bezoeken te organiseren! Ik vind van alles binnen de aardwetenschappen interessant maar neig het meest naar de klimaatfysica. Naast studeren houd ik veel van koffie drinken, spelletjes spelen, muziek en lekker eten met vrienden. Hopelijk zie ik je snel op een activiteit of op de U.A.V.-kamer!
Ab Actis

Jooske M. van Buuren

De Ab Actis gaat over de communicatie binnen de vereniging. De Ab Actis is verantwoordelijk voor dingen als het bijhouden van het ledenbestand, communicatie met interne en externe partijen en het bijhouden van de agenda.

Hey! Mijn naam is Jooske van Buuren en ik ben 21 jaar oud. Tijdens mijn vijfdejaar als aardwetenschapper mag ik de functie Ab Actis vervullen binnen de U.A.V. Buiten de U.A.V. spreek ik veel af met vrienden en vind ik het leuk om spelletjes te spelen. Ook hou ik ervan om buiten in de natuur te zijn. Ik heb erg veel zin in dit jaar en ik hoop jullie tegen te komen op activiteiten of op de kamer!
Assessor Secundus

Brecht P. Schielen

De Assessor Secundus gaat over de interne contacten binnen de vereniging. De organisatie rondom commissies en activiteiten, het organiseren en klaarzetten van borrels en feesten, en de bevoorrading van de U.A.V.-kamer voor de leden, vallen onder het takenpakket van de Secundus.

Hoi ik ben Brecht en ik zal dit jaar de functie Assessor Secundus van de U.A.V. vervullen. Ik ben 20 jaar en zit in mijn derde jaar van Aardwetenschappen. Ik ben altijd in voor een praatje of een borrel en hoop u gauw te zien bij een van onze vele activiteiten!
Fiscus

Hester M. Flikweert

De Fiscus gaat over het financiële aspect van de vereniging. Financiële zaken omtrent de vereniging zoals de contributie, begrotingen voor activiteiten/reizen en de boekhouding zijn de verantwoordelijkheid van de Fiscus.

Mijn naam is Hester Flikweert. Ik ben momenteel 20 jaar oud en derdejaars student aardwetenschappen. Dit jaar zal ik de functie van fiscus binnen de U.A.V. vervullen. Dit betekent dat ik me bezig zal houden met alle geldzaken. Naast het bestuursleven vind ik het leuk om te sporten, met vrienden af te spreken of een goed boek te lezen. Ik houd ervan om buiten te zijn en in de vakantie ga ik dan ook het liefst de bergen in voor een goede wandeling!
Assessor Tertius

Daan Franken

De Assessor Tertius gaat over het onderwijs gerelateerde deel van de vereniging. De Tertius is verantwoordelijk voor het bijlesnetwerk van de vereniging, het organiseren van lezingen, symposia en het SAC certificaat.

Olla! Ik ben Daan Franken en zal dit jaar de functie van Assessor Tertius vervullen. Ik ben 21 jaar oud en vierdejaars aardwetenschapper. In mijn vrije tijd hou ik van chillen met vrienden, de scouting en zeilen. Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en hoop jullie vaak te mogen verwelkomen op de kamer en op activiteiten! Houdoe!