Aequator Groen & Ruimte is een veelzijdig en dynamisch kennis- en adviesbureau dat opereert op
het vlak van bodem, water, natuur en landbouw in het landelijk gebied. Met onze
implementatiekracht, innovaties, scholing en onderzoek ten behoeve van duurzaam landgebruik
dragen we bij aan toekomstbestendig beheer en gebruik van water, natuur en landschappen, met
voldoende voedsel voor iedereen.

Als je bij ons stage komt lopen leer je ons bedrijf van top tot teen kennen en werk je mee aan
verschillende inspirerende projecten, afhankelijk van je eigen interesse en achtergrond. Gedurende
de stageperiode wordt je begeleid door een senior medewerker van Aequator Groen & Ruimte. De
inhoud en tijdsduur van de stage zullen we samen met jou bepalen. Aequator Groen & Ruimte heeft
twee kantoren in Ede en Harderwijk.

Wat biedt Aequator Groen & Ruimte jou:

 • De mogelijkheid om onder begeleiding jouw eigen onderzoek op te zetten en uit te voeren;
 • Genoeg tijd en ruimte om met collega’s mee op veldwerk te gaan, hen te ondersteunen bij
  projecten of in het offertestadium mee te denken;
 • Een kans om opgedane kennis toe te passen op actuele problemen in Nederland;
 • Een groep met betrokken collega’s;
 • Ondersteuning en begeleiding van jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • Een plek waar je als student volledig meedraait en zeggenschap hebt in alledaagse kwesties.

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden zijn hier wat voorbeelden van de afgelopen en huidige
stage- en afstudeeronderzoeken:

 • Verdroging en vernatting in de Noordoostpolder in kaart brengen m.b.v. interviews;
 • Zes hedendaagse klimaatuitdagingen in de landbouw; kennis en praktijk;
 • SWAP model gebruiken om bodemverdichting door machines in kaart te brengen;
 • Verschillende methodes vergelijken voor het berekenen van opbrengstderving in landbouw
  onder veranderende hydrologische condities;
 • Opstellen van een waterbalans voor Walcheren.
  Thema’s:
 • Hydrologisch modelleren van de onverzadigde zone in relatie tot bodem- en plantprocessen;
 • Klimaatadaptatie – droogte/vernatting en extremen – in relatie tot grondgebruik;
 • Metingen hydrologische parameters en bodemparameters in relatie tot grondgebruik met
  veldwerk;
 • Waterbeheer op basis van grondgebruik en metingen met behulp van GIS-analyses.

Voor meer informatie kun je www.aequator.nl bezoeken of neem contact op met Peter Sloot.

Reageer Nu