2e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk

Waarde leden,

5 december zal de tweede algemene vergadering plaatsvinden. Hier zal onder andere de begroting van de FCE en dies besproken worden, de nieuwe commissies zullen geïnstalleerd worden en onze nieuwe Pedel zal ook ingeslagen worden! Heeft u interesse in de zaken die spelen binnen de vereniging en wilt u hier inspraak in hebben? Wees dan welkom om 20:00 in Café Otje. Tot dan!

Met gedreven groet,

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 2e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 5 december 2022

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 1e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 3 oktober 2022
 6. Afrekening introductie 2022
 7. Begroting Dies 2023
 8. Ledeninspraak
 9. Decharge en installatie Pedel
 10. Decharge en installatie commissies
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting