3e Algemene Vergadering

Waarde leden,

Op 19 februari is de 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Schroevers. Hier zullen wij onder andere de afrekening van de Dies, de afrekening van FCE Oman en de begroting van de APEx bespreken. Ook zal e de ouwelullencommissie worden geïnstalleerd. AV3 zal plaatsvinden in de Back & Fourth vanaf 20.00. We hopen veel van jullie daar te zien. Kom gepast gekleed!

Met rotsvaste groet,

Het 79e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Schroevers d.d. 19 februari 2024

 1.  Opening
 2.  Vaststelling agenda
 3.  Ingekomen en uitgegane stukken
 4.  Mededelingen
 5.  Notulen 2e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Schroevers d.d. 4 december 2023
 6.  Afrekening 78e Dies 2024
 7.  Afrekening FCE 2023
 8.  Begroting FCE 2024
 9.  Begroting APEx 2024
 10. Reflectie vijfjarenplan
 11.  Decharge Pedel
 12.  Installatie Ouwelullencommissie
 13.  Wat verder ter tafel komt
 14.  Rondvraag
 15.  Sluiting