3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk

Waarde leden,

13 februari staat het bestuur voor u klaar om tijdens de derde algemene ledenvergadering de verenigingszaken met u te bespreken. Bent u benieuwd hoe het met de vereniging gaat? Kom om 20:00 dan een kijkje nemen in Café Otje!

Met gedreven groet,

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 3e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 13 februari 2023

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen 2e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 5 december 2022
 6. Afrekening 77e Dies 2023
 7. Begroting APEx 2023
 8. Decharge Pedel
 9. Reflectie vijfjarenplan
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting