4e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk

Waarde leden,

8 mei staat het bestuur voor u klaar om tijdens de vierde algemene ledenvergadering de verenigingszaken met u te bespreken. U zal deze vergadering bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om feedback te geven op de eerste versie van het nieuwe sponsorbeleid! Bent u benieuwd hoe het met de vereniging gaat? Kom om 20:00 dan een kijkje nemen in de Back and Fourth!

Met gedreven groet,

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Voorlopige agenda 4e Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 8 mei 2023

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen en uitgegane stukken
 4. Mededelingen
 5. Notulen Halfjaarlijkse Algemene Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 15 maart 2023
 6. Afrekening APEx 2023
 7. Sponsorbeleid der U.A.V.
 8. Begroting BAX 2023
 9. Begroting Introductieperiode 2023
 10. Ledeninspraak
 11. Presentatie Kandidaatsbestuur voor het 79e Bestuur der U.A.V.
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting