EBN workshop

Energie Beheer Nederland (EBN) speelt al 60 jaar een centrale rol in de energiewinning van Nederland. Met 100% van de aandelen in handen van de Nederlandse Staat is EBN een uniek bedrijf in de energiesector. EBN participeert met haar verregaande kennis van de ondergrond in ruim tweehonderd samenwerkingsverbanden. Oorspronkelijk in olie en gas, tegenwoordig ook in CO2-opslag, geothermie en de ontwikkeling van duurzame gassen zoals waterstof. EBN heeft als staatsdeelneming een belangrijke rol in het uitvoeren van het Nederlands klimaatbeleid en het vormgeven van de energietransitie.

Een van de alternatieven voor aardgas in een duurzame warmtevoorziening is geothermie. Er bestaat echter nog een hoop geologische onzekerheid in delen van de Nederlandse ondergrond (‘witte vlekken’). Dit vertraagt de ontwikkeling van geothermie als onderdeel van een duurzame energiemix. Het SCAN project, dat wordt uitgevoerd door EBN in samenwerking met TNO, heeft als doel deze ‘witte vlekken’ beter in beeld brengen en zo (een deel van) de geologische onzekerheid weg te nemen. Hiervoor heeft SCAN 1760 kilometer aan nieuwe seismiek verzameld en meer dan 7500 kilometer bestaande seismische data herbewerkt. Ook is SCAN eind vorig jaar gestart met de volgende fase van het onderzoeksprogramma en heeft een eerste wetenschappelijke boring naar aardwarmte uitgevoerd in de gemeente Ouder-Amstel.

Deze onderzoeksboring gaan we in de workshop beter bekijken. Wat komt er, geologisch gezien, allemaal kijken bij het bepalen van een geschikte locatie voor een (geothermische) exploratie put? In deze workshop nemen we je mee door de verschillende stappen die nodig zijn voor het beantwoorden van deze vraag. Het eerste deel van de workshop zal in het teken staan van het interpreteren van verschillende soorten data. Hierna zal je interpretaties gebruiken om, op basis van de geologie, een geschikte putlocatie te kiezen. Aan het einde van de workshop heb je zo een beter beeld van gekregen van de stappen die doorlopen moeten worden om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Daarnaast zal Silke meer vertellen over EBN en alle andere dingen die wij doen.

Neem je kleurpotloden mee en maak kennis met SCAN en met EBN! Wil je alvast meer weten over EBN of over het SCAN aardwarmteonderzoek? Bezoek ebn.nl of scanaardwarmte.nl

Schrijf je in via het contactformulier hieronder!