Enquête U.A.V.

Deze enquête is bedoeld voor de leden/oud-leden van de U.A.V. om te reflecteren op afgelopen jaren en verbeteringen voor de komende jaren mee te geven.

Voor het vijfjarenplan zijn we benieuwd naar wat je vindt van de U.A.V. Alle antwoorden zijn van harte welkom! De enquête bestaat uit open vragen en probeer zo volledig mogelijk te antwoorden. Bij de vragen kun je reflecteren op afgelopen tijd (wat vond je leuk/wat minder) en ook juist verbeterpunten voor de toekomst meegeven. Als je soms niet een uitgesproken mening hebt, dan is een kort antwoord goed. De enquête is anoniem dus je kan alles opschrijven. Alvast bedankt voor het invullen!