Financiële Vergadering o.l.v. Bestuur Pronk d.d. 6 september 2023

Waarde leden,

Op woensdag 6 september zal de Financiële Vergadering plaatsvinden. We zullen hier de jaarafrekening, de balans, het sponsoroverzicht en natuurlijk de winstverdeling bespreken! Uw mening wordt erg gewaardeerd deze vergadering, dus kom vooral langs! Wegens late afzegging van Otje, die nu gerenoveerd is en verkocht wordt, zijn we hard op zoek naar een passende locatie voor de vergadering. De begintijd en locatie zal u zo snel mogelijk medegedeeld worden.

Met gedreven groet,

Het 78e Bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging