Geodan Bedrijfsbezoek

Ben je benieuwd waar je als aardwetenschapper later terecht kan komen? Ga dan op dinsdagmiddag 20 september mee naar Amsterdam om een bezoek aan het bedrijf Geodan te brengen. Geodan verzamelt, combineert, visualiseert en analyseert data zoals bedrijfsgegevens, actuele informatie of historische data. Door de juiste kruisverbanden tussen die data te leggen, scheppen ze nieuwe, ruimtelijke inzichten. Inzichten waarmee Geodan de juiste beslissingen kan nemen over de inrichting van ons land.

Op 20 september verzamelen we om 13:00 op de kamer in het BBG waarna we samen richting station gaan en de trein naar Amsterdam nemen. We worden ontvangen op het hoofdkantoor waar we het volgende programma hebben:

De studenten worden tijdens het bedrijfsbezoek meegenomen in de uitdagingen op het gebied van logistiek, incident management en onze leefomgeving waar Geodan de afgelopen aan bijgedragen heeft. Ben je geïnteresseerd in het werken met python, databases en 3D geometrieën? Er zal worden gedemonstreerd hoe je zelf gegevens van geotechnische boorkernen omzet naar een ondergrond 3D viewer met diezelfde boringen. Daarnaast zal je alles te weten komen over de versterking van de Lekdijk waarbij rekening wordt gehouden met oude rivierlopen door middel van ondergrondse data van de BRO (basisregistratie ondergrond). We sluiten uiteraard af met een borrel waarbij de studenten kunnen napraten met de aanwezige Geodan collega’s.

Schrijf je in onder aan de pagina!