Inschrijvingen lente commissies

Waarde leden,

De lente commissie inschrijvingen voor de kerstgalacommissie en voor de FCE-commissie zullen wat langer open blijven en sluiten op 6 mei. Een commissie doen is een uitstekende manier om je mede studiegenoten beter te leren kennen en met elkaar iets groots neer te zetten. Alle andere commissie zullen zoals vanouds openen aan de start van het nieuwe studiejaar, maar als je de kerstgalacommissie of de FCE wilt doen moet je je nu al opgeven. Deze commissies zullen dit jaar nog van start gaan. Met de kerstgalacommissie organiseer je of een kerstdiner of/en een gala ergens rondom de kerstperiode. Met de FCE-commissie organiseer je de Foreign Career Excursion. De FCE is alleen open voor masterstudenten. Je kunt je ook inschrijven als je volgend jaar een master gaat starten. Verder informatie over de commissies vind je op https://uavonline.nl/vereniging/commissies/. Inschrijven kan op de kamer of door een mail te sturen naar tertius@uavonline.nl.

Met rotsvaste groet,
Het 79e bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

Englis version

Dear members,

The spring committee registrations for the Christmas Gala Committee and for the FCE Committee will remain open a bit longer and will close on May 6th. Joining a committee is an excellent way to get to know your fellow students better and to accomplish something great together. All other committees will open as usual at the start of the new academic year, but if you want to join the Christmas Gala Committee or the FCE, you need to sign up now. These committees will kick off this year. With the Christmas Gala Committee, you’ll organize either a Christmas dinner and/or a gala around the Christmas period. With the FCE Committee, you’ll organize the Foreign Career Excursion. The FCE is only open to master’s students. You can also sign up if you’re starting a master’s next year. Further information about the committees can be found at https://uavonline.nl/vereniging/commissies/. Registration can be done in person or by sending an email to tertius@uavonline.nl.

With solid regards,
The 79th board of the U.A.V.