Nationaal Congres Bodemenergie

Op 7 juli 2022 zal het Vierde Nationaal Congres Bodemenergie plaatsvinden in het Koningsbergergebouw op het Utrecht Science Park. Na drie zeer succesvolle edities in 2011, 2016 en 2018, zal ook dit jaar de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht in samenwerking met BodemenergieNL, Geothermie Nederland en TKI Urban Energy het congres organiseren. Het programma zal gericht zijn op professionals, onderzoekers én studenten die geïnteresseerd zijn in de laatste ontwikkelingen op het gebied van de opslag en productie van thermische energie.

Ondergrondse opslag van thermische energie

Deze sessie zal zich toespitsen op de opslag van thermische energie in de ondiepere lagen van de ondergrond. Onderwerpen die hier behandeld zullen worden, zullen onder andere gaan over de beste technologieën voor WKO-systemen, Hoge Temperatuur Opslag en collectieve warmtesystemen.

Productie van geothermische energie

In de sessie over energieproductie, zal het opwekken van energie en warmte uit de diepere lagen van de aarde bekeken worden. Hierbij zal onder andere aandacht besteed worden aan de geofysica m.b.t seismisch onderzoek voor geothermie, het SCAN-project, de vernieuwing van de mijnbouwwet en reservoir dynamiek.

Het volledige programma is te vinden op de website nationaalcongresbodemenergie.nl

Het congres vindt plaats op 7 juli en zal van 09:00u tot 18:00u duren. Er zal gestart worden met een plenaire sessie en daarna zullen de parallelle sessies over “Underground Thermal Energy Storage” en “Geothermal energy” plaatsvinden. Het is mogelijk om onderdelen van beide sessies bij te wonen. De dag zal volledig verzorgd zijn en afgesloten worden met een borrel. Het gehele congres zal in het Engels plaatsvinden.

De kosten voor het congres bedragen €125,-. Voor medewerkers van een Nederlandse Universiteit is dit  €75,- en deelname voor studenten is gratis.

Tickets zijn te verkrijgen via https://nationaalcongresbodemenergie.nl/ticket-sale/

Wilt u op de hoogte blijven van dit congres? Dit kan via de volgende platformen:

Website: nationaalcongresbodemenergie.nl

Instagram: nationaalcongresbodemenergie

Linkedin: Nationaal Congres Bodemenergie