Onderwijscommissie

De onderwijscommissie is de schakel tussen de opleiding en de U.A.V. Zij representeren de mening van de student op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs. Studenten kunnen bijvoorbeeld met problemen of vragen over de inhoud van het onderwijs, de nakijktijden, de didactische kwaliteiten van de docenten enzovoorts naar de onderwijscommissie toekomen. Door middel van nauw contact met het opleidingsbestuur, de medezeggenschapsorganen en de docenten pakt de onderwijscommissie de problemen aan.

Heb je dus een probleem, opmerking of vraag, neem dan contact met ons op door een van de commissieleden aan te spreken of een mailtje te sturen naar tertius@uavonline.nl.

Daarnaast schrijft de onderwijscommissie de alternatieve studiegids. Dit is een studiegids die is opgezet door de U.A.V. om haar leden te helpen bij het kiezen van cursussen. Hierin staan niet alleen de feiten, maar ook de mening van de student over bijvoorbeeld de opzet van de cursus en de kwaliteit van de docent. Verder staan ook de slagingspercentages erin en het gemiddelde cijfer dat studenten aan een cursus gaven.

Tot slot organiseert de onderwijscommissie diverse cursussen, zoals een photoshop cursus. Houd de U.A.V.-agenda in de gaten voor de exacte data van de cursussen.

De huidige commissieleden zijn:

Praeses: Dolores Hooijschuur
Ab Actis: Lobke Harmsma
Fiscus: Thomas van Wijgerden
Meya Kersten
Daan Franken
Magali Siri
Reina Schmitz
Jelle Giezenaar