Stage International Clean Energy Partnership

Hernieuwde oproep!

 

Gezocht          : Stagiair(e) (3 à 5 dagen per week / 24 à 36 uur per week)

Periode           : van 1 oktober 2022 tot 1 februari 2023 met de mogelijkheid tot verlenging (in onderling overleg) met een periode van één of twee maanden.

Inleiding

De Rijksoverheid zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Ministeries stippelen daar beleid voor uit. De taak om dit beleid uit te voeren ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Binnen het team van het International Clean Energy Partnership (ICEP) [International Clean Energy Partnership (ICEP) | RVO.nl | Rijksdienst] zijn we op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige stagiair(e)  met interesse in duurzame energie, met affiniteit in het organiseren van events en met een brede blik gericht op internationale samenwerking.

Het ICEP-programma is gericht op handelsbevordering. Het ondersteunt Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden op het gebied van hernieuwbare energie bij zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseert ICEP activiteiten zoals handelsmissies en matchmakingevenementen.

Nederland heeft een goede reputatie binnen de internationale duurzame energiesector. Elke sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan bedrijven: naast enkele grote marktspelers zijn er ook veel mkb-bedrijven en start-ups. ICEP ondersteunt vooral kleinere bedrijven. Met acht energie-adviseurs richten we ons binnen het ICEP programma op de volgende sectoren:

 • Wind op zee
 • Groene waterstof
 • Duurzame mobiliteit
 • Zonne energie
 • Bio-energie

Er bestaat vanuit het buitenland – binnen en buiten Europa – veel belangstelling voor de Nederlandse expertise in deze sectoren en ICEP speelt graag in op deze vraag bijvoorbeeld door het organiseren van:

 • publiek-private samenwerkingen;
 • flexibele, vraaggerichte ondersteuning;
 • (online) netwerkactiviteiten (zoals webinars, conferenties, in- en uitgaande handelsmissies).

In de tweede helft van 2022 staan voor verschillende sectoren een aantal belangrijke netwerkactiviteiten  gepland waarbij de stagiair binnen een projectteam inhoudelijke en organisatorische ondersteuning kan bieden. Zo zal er vanuit het ICEP programma een wind op zee en waterstof programma worden opgezet tijdens de internationale Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC2022) die in de week van 28-30 november in Amsterdam zal plaatsvinden en waarvoor een grote groep buitenlandse gasten door RVO zal worden uitgenodigd. Maar ook binnen de andere sectoren staat activiteiten in de planning.

 

Taken stagiair

Binnen het ICEP programma denken wij een zeer interessante voltijds stageplak te kunnen aanbieden gericht op exportbevordering van Nederlandse bedrijven actief in de duurzame energie sector. Je werkt zelfstandig mee in een klein team van professionals, leert veel over diverse duurzame energiesectoren en over de Nederlandse exportkansen in het bijzonder. Je denkt en organiseert mee bij de voorbereiding en uitvoering van een aantal internationale netwerkactiviteiten (conferenties, missies, bedrijfsbezoeken, etc.) die we vanuit ICEP zullen organiseren. De meer specifieke taken van de stagiair zijn onder meer de volgende:

 • meedenken over de vormgeving en het programma van een aantal netwerk activiteiten;
 • ondersteuning bieden bij de voorbereiding en de feitelijke organisatie van deze netwerk activiteiten;
 • ondersteuning in de communicatie met de (beoogde) buitenlandse deelnemers van de events;
 • ondersteuning bij de verslaglegging van het event en bij de evaluatie ervan.

Eisen

Onze ideale kandidaat voldoet aan de volgende eisen:

 • Staat ingeschreven bij een Nederlandse HBO of WO instelling;
 • Is drie tot vijf dagen per week beschikbaar voor een periode van 4 à 6 maanden
 • Doet een opleiding gericht op één of meer van de volgende thema’s: duurzame energie, internationale betrekkingen, internationale handel, internationale marketing & communicatie, event management;
 • Kan projectmatig werken en vindt het leuk om mee te werken aan de organisatie van events;
 • Heeft een goede kennis van het Engels, zowel in spreken als schrijven;
 • Heeft een zelfstandige en proactieve houding;

Stagevergoeding

De stagevergoeding bedraagt maximaal 628 Euro per maand. Indien de student niet over een studenten OV-kaart beschikt, worden ook de reiskosten woon-werk op basis van OV 2e klasse vergoed.

Contact

Kandidaten met belangstelling voor de stageplek of met aanvullende vragen kunnen zich wenden tot Edu Willemse, coördinator van het ICEP programma via: edu.willemse@rvo.nl of via 06-291 83594.

9-9-2022