TAUW Case Study

English below!

Waarde leden,

Op woensdagmiddag 3 oktober zal de TAUW Case Study plaatsvinden! Barry Versluis en Chris Kuijper zullen hierbij eerst iets vertellen over het bedrijf en hoe bodemonderzoek gaat bij TAUW. Vervolgens gaan we zelf aan de slag met een case study! Hierbij gaan we op een interactieve manier zo’n bodemonderzoek doorlopen, waarbij we een locatie gaan bespreken waar bodemverontreinigingen zijn aangetoond. Benieuwd wat dit betekent en wat de gevolgen zijn voor zo’n gebied? Schrijf je dan snel in op de U.A.V.-kamer of op de website! Je kan 2 SAC-punten verdienen bij deze activiteit en er zijn drankjes en snacks.

Met rotsvaste groet,

Het 79ste bestuur der Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging

————————-

Dear members,

Wednesday afternoon, the 3th of October, the TAUW Case Study will take place! Barry Versluis and Chris Kuijper will first tell you something about the company and how soil research is done at TAUW. Then we will work on a case study ourselves! We will do an interactive soil investigation, on a location with soil contamination. Curious about what this implies and what the consequences are for such an area? Register quickly at the U.A.V. room or on the website! You can earn 2 SAC points on this activity and there are drinks and snacks.

With solid regards,

The 79th Board of the U.A.V.

————————–