Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Wij leveren 24/7 drinkwater van de hoogste kwaliteit aan meer dan 5,7 miljoen mensen en bedrijven in 5 provincies. Ieder jaar produceert en levert Vitens ongeveer 350 miljoen m³ drinkwater. Samen met meer dan 1400 werknemers onttrekken en zuiveren we water op ongeveer 100 productielocaties. Dit leveren wij aan de klant via meer dan 50.000 kilometer aan leidingen. Als drinkwaterbedrijf staan we midden in de maatschappij. Vitens is dan ook afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en moet anticiperen op zaken als de drinkwater-behoefte, digitalisering, economische groei, de energietransitie, klimaatverandering.

Uitdagingen

Deze maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot verschillende uitdagingen. Eén van onze grootste uitdagingen is de beschikbaarheid van voldoende grondwater: onze bron voor drinkwater. De recente hete en droge zomers, veroorzaakt door klimaatverandering, hebben geleid tot langere periodes van droogte. De beschikbaarheid van grondwater is daardoor niet meer vanzelfsprekend. Tegelijkertijd dwingt een toenemende vraag naar drinkwater ons om juist meer grondwater te onttrekken. Niet alleen de kwantiteit, maar ook de kwaliteit is belangrijk. De grondwaterkwaliteit wordt beïnvloed door onder andere toenemende antropogene stoffen. Daarom is het van belang dat we onze waterwingebieden zorgvuldig beheren en beschermen.

Onze activiteiten hebben ook effect op de omgeving van waterwingebieden. Daarom moeten we zowel onder- als bovengrondse activiteiten in acht nemen en investeren in relaties met onze stakeholders.

Een andere ontwikkeling in de maatschappij is digitalisering; een snel proces dat veel mogelijkheden biedt om onze betrouwbaarheid, veerkracht, informatie-voorziening en service aan klanten te optimaliseren. Vitens ziet ook mogelijkheden voor het real-time monitoren van de drinkwaterproductie en -distributie. Met data kunnen we onze reactie op veranderingen in drinkwaterkwaliteit en druk in de leidingen verbeteren en dit gebruiken om transparant en proactief te communiceren.

Verder kunnen we nationale en internationale uitdagingen zoals de energietransitie, de vraag naar een circulaire economie en duurzaamheid niet negeren. Daarom investeren we in de kennis en middelen die nodig zijn om onze drinkwatervoorziening te verduurzamen.

Mogelijkheden 

Ben jij klaar om deze uitdagingen aan te gaan? We bieden een breed scala aan stages, startersfuncties en een traineeship. Vitens stimuleert een goede werk-privé balans, biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en geeft je de kans om mee te werken aan internationale projecten in ontwikkelingslanden. Lees meer op www.werkenbijvitens.nl en solliciteer nu!