VVFG Symposium: Veranderend landschap

Tijd: 12:30 – 19:00 uur
Locatie: Budapestlaan 4a-b, Koningsbergergebouw, zalen Cosmos en Pangea.
Inschrijven: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScuyNW9m2X…/viewform…
De VVFG (Vakgroep voor Fysische Geografie) viert haar lustrum dit jaar en daarom zal er op 14 oktober een symposium worden georganiseerd met als thema: Veranderend Landschap. Verschillende wetenschappers van de UU, VU, UVA en WUR zullen een lezing houden over toonaangevende onderzoeken binnen de fysische geografie van de laatste decennia. Het programma zal zsm gedeeld worden!
Naast een aantal lezingen bezoeken, kunt u ook een fysisch-geografisch onderzoeksvoorstel pitchen! Dit onderzoeksvoorstel moet voldoen aan de volgende eisen:
– De insteek moet fysisch geografisch van aard zijn!
– Het onderzoeksvoorstel moet maatschappelijk impact maken
– Het onderzoeksvoorstel is nog niet-bestaand
– Het onderzoeksvoorstel dient te worden ingediend door een groepje van drie tot vijf personen!
– De indieners van het onderzoeksvoorstel dienen aanwezig te zijn op het symposium zelf!
– U dient de poster op A2-papier mee te nemen zodat deze kan worden opgehangen bij het symposium
De jury en de zaal buigen zich over welk voorstel het meest baanbrekend is! De winnaar van deze prijswedstrijd mag 450 euro bijschrijven!! De nummer twee en drie zullen ook een geldbedrag ontvangen.
Bij dit symposium vallen er uiteraard ook weer 2 SAC-punten te verdienen!
U kunt zich inschrijven via de bovenstaande link en dan hopen wij u 14 oktober te zien!
Met geografische groet,
Het VVFG-bestuur
P.S. Voor niet-studenten zijn de kosten voor het symposium 25,- euro. Dit bedrag kan overgemaakt worden naar “NL42INGB0004409854” t.n.v. Vakvereniging Fysische Geografie.