ATKB

Waar staat ATKB voor

Deskundig, praktisch, nuchter, nieuwsgierig en wendbaar. Dat is de kracht waarmee wij als onafhankelijk adviesbureau oplossingen bieden voor complexe vraagstukken op het gebied van natuur en leefomgeving. We noemen onszelf dan ook wel Doorgronders: vastberaden specialisten die de beste antwoorden naar boven halen op het gebied van Bodem & Water, Terrestrische Ecologie, Aquatische Ecologie en Geofysisch Onderzoek. Onze adviezen leveren wij met circa 130 collega’s voornamelijk aan overheden, bedrijfsleven, terreinbeheerders, waterschappen, woningcorporaties, beheerders van infrastructuur, etc. Gebaseerd op gegevens die wij het liefst zelf buiten verzamelen. Gewoon met de voeten in de klei.

Wat haal jij eruit?

Wij zien onze werknemers dan ook als ons belangrijkste werkkapitaal. Wanneer je komt werken bij ATKB investeren we in je door middel van opleidingsbudgetten, zorgen we dat de juiste middelen beschikbaar zijn en staan we open voor nieuwe ideeën. Wanneer je start bij ATKB krijg je een mentor toegewezen die je door je eerste vragen heen helpt. We streven naar een duurzame bedrijfsvoering waarbij de kernwaarden ‘oog voor mensen’, ‘werken vanuit vertrouwen’ en ‘innovatie’ in het werk erg belangrijk zijn.

Website

Vacature