Energie Beheer Nederland

EBN (Energie Beheer Nederland) is een bijzonder bedrijf in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Kennis, kunde en slagkracht zetten we al bijna 50 jaar in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. EBN zet – vanuit haar publieke taak – kennis en verbindende kracht in om de uitvoering van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid te helpen versnellen met als doel een duurzaam, betrouwbaar en CO2-neutraal energiesysteem in 2050 tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Wij geloven dat binnen de transitie de potentie van het land, de zee en de ondergrond voor onze energievoorziening niet op zichzelf, maar als één geheel beschouwd en ingezet moet worden om te komen tot een optimaal functionerend geïntegreerd energiesysteem. Ook geloven we dat die verandering vraagt om sterke sturing en regie vanuit publiek belang. Dat is een zaak van hechte samenwerking tussen velen waarbij kennis, kunde, financiële en innovatieve kracht worden gebundeld om de transitie te versterken en versnellen.

EBN is regelmatig op zoek naar enthousiaste trainees voor ons 3-jarig traineeprogramma. In deze tijd zal je op twee verschillende afdelingen binnen het bedrijf ervaring opdoen en wordt je begeleid in ons Young Professional programma. Ook kun je als stagiair afstuderen met begeleiding vanuit EBN en de universiteit. Bekijk hier de onderwerpen van Masterstudenten die jullie voorgingen.